Tarieven

 

Codes Omschrijving Tarief Materiaal
en/of
techniekkosten
F121A Intake consult € 22,91
F122A Probleemgericht consult € 22,91
F155A Maken kaakoverzichtsfoto € 30,79
F156A Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 18,05
F157A Maken schedelfoto € 19,29
F158A Beoordelen schedelfoto € 53,84
F125A Maken gebitsmodellen € 17,53  Exclusief
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 63,29
F411A* Plaatsen beugel
categorie 1*
€ 118,25 Exclusief
F421A* Plaatsen beugel
categorie 2*
€ 123,68 Exclusief
F431A* Plaatsen beugel
categorie 3*
€ 142,63 Exclusief
F441A* Plaatsen beugel
categorie 4*
€ 151,95 Exclusief
F451A* Plaatsen beugel
categorie 5*
€ 359,49 Exclusief
F461A* Plaatsen beugel
categorie 6*
€ 584,78 Exclusief
F471A* Plaatsen beugel categorie 7* €567,51 Exclusief
F511A Beugelconsult per maand
categorie 1
€ 29,94
F512A Beugelconsult per maand
categorie 2
€ 29,94
F513A Beugelconsult per maand
categorie 3
€ 29,94
F514A Beugelconsult per maand
categorie 4
€ 29,94
F515A Beugelconsult per maand
categorie 5
€ 34,21
F516A Beugelconsult per maand
categorie 6
€ 42,77
F517A* Beugelconsult per maand                  categorie 7 €42,77
F612A Plaatsen intermaxillaire
correctieveren
€123,68 Exclusief
F492A Verwijderen beugel
catergorie 5 of 6, per kaak
€ 98,49
F813A* Plaatsen extra retentie-beugel
per kaak
€ 39,17 Exclusief
F532A Nacontrole bij
beugelcategorie 5
€ 34,21
F533A Nacontrole bij
beugelconsult 6
€ 42,77
F812A Herstel of vervanging
van rententie-apparatuur
€ 39,17 Exclusief
F724A Preventieve voorlichting
en/of instructie
€ 13,52
F124A Second opinion €108,53
Niet nagekomen afspraak € 25,-
* Toelichting “categorieen”
Cat.1 Behandeling met een uitneembare plaatbeugel.
Cat.2 Behandeling met bijvoorbeeld een buitenbeugel.
Cat.3 Behandeling met een activator (blokbeugel).
Cat.4 Behandeling met een verbredingsschroef in de bovenkaak.
Cat.5 Behandeling met een slotjes beugel in de boven- of onderkaak.
Cat.6 Behandeling met een slotjes beugel in de boven- en onderkaak.
Cat.7 Behandeling met een invisalign beugel

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de verplichting gesteld de volgende tekst te vermelden:

“Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektenkostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden.”


OrthoTilburg kan afwijken van bovengenoemde standaardtarieven. Dit kan op grond van afwijkende zorgzwaarten of andere omstandigheden. Wij zullen in zulke situaties dit voorafgaand aan de behandeling duidelijk toelichten.  U ontvangt voorafgaand aan de behandeling een schriftelijke kostenbegroting.
Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.