Tarieven

Codes     Omschrijving     Tarief     Materiaal
en/of
techniekkosten 
F121A     Intake consult     € 26,75     

 

F121A    Uitgebreide intake    € 300,97     
F122A     Probleemgericht consult     € 26,75      
F155A     Maken kaakoverzichtsfoto     € 36,13      
F156A     Beoordelen kaakoverzichtsfoto     21,18      
F157A     Maken schedelfoto     € 22,63      
F158A     Beoordelen schedelfoto     € 63,17       
F125A     Maken gebitsmodellen     € 20,57     Exclusief 
F126A     Beoordelen gebitsmodellen     € 74,26       
                    
F411A*     Plaatsen beugel
categorie 1* 
   € 138,74     Exclusief 
F421A*     Plaatsen beugel
categorie 2* 
   € 145,11    Exclusief 
F431A*     Plaatsen beugel
categorie 3* 
   € 167,34    Exclusief 
F441A*     Plaatsen beugel
categorie 4* 
   € 178,28    Exclusief 
F451A*     Plaatsen beugel
categorie 5* 
   € 421,80     Exclusief 
F461A*     Plaatsen beugel
categorie 6* 
   € 686,13     Exclusief 
F471A*     Plaatsen beugel
categorie 7* 
   €665,86    Exclusief 
                    
F511A     Beugelconsult per maand
categorie 1 
   € 35,12      
F512A     Beugelconsult per maand
categorie 2 
   € 35,12       
F513A     Beugelconsult per maand
categorie 3 
   € 35,12       
F514A     Beugelconsult per maand
categorie 4 
   € 35,12       
F515A     Beugelconsult per maand
categorie 5 
   € 40,14      
F516A     Beugelconsult per maand
categorie 6 
   € 50,18      
F517A*     Beugelconsult per maand
categorie 7
   €50,18      
F612A     Plaatsen intermaxillaire
correctieveren 
   €145,11    Exclusief 
F492A     Verwijderen beugel
catergorie 5 of 6, per kaak 
   € 115,56      
F813A*     Plaatsen extra retentie-beugel
per kaak 
   € 45,96    Exclusief 
F532A     Nacontrole bij
beugelcategorie 5 en 7
   € 40,14      
F533A     Nacontrole bij
beugelconsult 6 
   € 50,18      
F812A     Herstel of vervanging
van rententie-apparatuur 
   € 45,96    Exclusief 
F724A     Preventieve voorlichting
en/of instructie 
   € 15,78      
F493A      Verwijderen en opnieuw
plaatsen van attachments gedurende
behandeling per kaak
    €57,81      
F124A     Second opinion     €126,72      
     Niet nagekomen afspraak     € 25,-       
                   

 

 

* Toelichting “categorieen”
Cat.1 Behandeling met een uitneembare plaatbeugel.
Cat.2 Behandeling met bijvoorbeeld een buitenbeugel.
Cat.3 Behandeling met een activator (blokbeugel).
Cat.4 Behandeling met een verbredingsschroef in de bovenkaak.
Cat.5 Behandeling met een slotjes beugel in de boven- of onderkaak.
Cat.6 Behandeling met een slotjes beugel in de boven- en onderkaak.
Cat.7 Behandeling met een invisalign beugel

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de verplichting gesteld de volgende tekst te vermelden:

“Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektenkostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden.”


OrthoTilburg kan afwijken van bovengenoemde standaardtarieven. Dit kan op grond van afwijkende zorgzwaarten of andere omstandigheden. Wij zullen in zulke situaties dit voorafgaand aan de behandeling duidelijk toelichten.  U ontvangt voorafg,,aand aan de behandeling een schriftelijke kostenbegroting.
Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.